Festivaler

Vi har god kompetanse og bred erfaring med planlegging og gjennomføring av festivaler, både musikalsk og teknisk/praktisk.

Vi har hatt det musikalske- og produksjonsansvaret for mer enn tretti festivaler, bl.a :
– Seljordfestivalen siden 2001
– Countryfestivalen i Seljord siden 2010
– Vintertreffet i Vaksdal siden 2001
– Vi arrangerte Drøbakfestivalen i 1999 – 2001
– Treungenfestivalen 2006 – 2012
– Elvefestivalen i Drammen 2013
– Country Music Festival Vinstra i 2014 -2019

Vi samarbeider for øvrig med flere andre festivaler der vi bidrar med både rådgivning og deler av programmet. Vi kan også bidra med hele eller deler av arrangementer enten det er et event, konsert eller annen type arrangement.