Trassviser & Tordenskrell

trassviser og tordenskrelltrassviser og tordenskrellNarum, Guren Hagen, Frida Ånnevik og Knut Anders Sørum er fire av Innlandtrassviser og tordenskrellets mest profilerte og krediterte norskspråklige artister. De gjennomførte i 2012 en felles turnè som høstet svært gode tilbakemeldinger fra både publikum og presse.

www.trassviserogtordenskrell.no